EV Blog

Elektrische verkoop Europa

Elektrische verkoop Europa

De verkoopcijfers van elektrische auto’s in Europa vertonen eengrillig beeld. In Nederland was bijna een kwart van de verkochte auto’s elektrisch. In de gehele EU is dat nog geen negen procent, met namein zuidelijke en oostelijke landen zijn deze nog niet wijdverbreid.Noorwegen, overigens geen lid van de EU, is koploper in Europa met eenaandeel van bijna 80 procent.